VI EN
 Search Hotline: 0979 758 922

Đá mài lỗ

Đá mài lỗ TYROLIT
Đá mài lỗ TYROLIT được dùng đa dụng từ các loại thép hợp kim thấp, thép trước nhiệt luyện đến các loại thép cứng sau nhiệt. Đá sử dụng các loại ...
Read more
Đá mài lỗ hạt Syntering
Đá mài lỗ dùng hạt mài dạng thiêu kết (sintering) được dùng đa dụng từ các loại thép hợp kim thấp, thép trước nhiệt luyện đến các loại thép cứng sau ...
Read more
Đá mài lỗ CBN
Đá mài lỗ loại CBN chuyên mài các loại thép sau nhiệt luyện. Đá có khả năng mài siêu chính xác, siêu bền 
Read more